Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Nghiên cứu hiệu ứng truyền năng lượng giữa các hạt nano quang và ứng dụng chế tạo sensor sinh học : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Title: Nghiên cứu hiệu ứng truyền năng lượng giữa các hạt nano quang và ứng dụng chế tạo sensor sinh học : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
Authors: Trần, Hồng Nhung, Người hướng dẫn
Vũ, Văn Sơn
Keywords: Vật liệu và linh kiện nano;Hiệu ứng truyền năng lượng giữa các hạt nano quang;Ứng dụng chế tạo sensor sinh học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ
Abstract: Truyền năng lượng cộng hưởng Förster (Förster resonance energy transfer) hay truyền năng lượng cộng hưởng huỳnh quang (fluorescence resonance energy transfer) - FRET là tương tác lưỡng cực giữa hai phân tử mầu hữu cơ tạo thành sự truyền năng lượng từ phân tử chất cho – donor sang phân tử chất nhận – acceptor, dẫn đến sự suy giảm huỳnh quang của donor và sự tăng cường huỳnh quang của acceptor. Các kỹ thuật FRET đóng vai trò quan trọng trong các cảm biến sinh học, trong đó FRET được sử dụng như một ”thước đo phân tử” để đo và hiện ảnh các thay đổi trong hình thể của các phân tử sinh học, lai hóa của các axit nucleotide, các hoạt động của enzyme và các thông số của môi trường xung quanh như pH. Tuy nhiên, các phân tử mầu hữu cơ có độ chói thấp, phổ hấp thụ hẹp và dễ bị tẩy quang làm ảnh hưởng đến độ nhậy và độ ổn định của cảm biến. Các hạt nano quang đã được sử dụng để thay thế các phân tử hữu cơ: các hạt nano kim loại như vàng làm acceptor và các chấm lượng tử làm donor v.v…
Description: 68 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54320
Appears in Collections:UET - Master Theses

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017